Hop til hovedindholdet

Gribskov Kommune logo

Borgersamlingsforløb for Gilleleje Bymidte


Dato og tid

Onsdag d. 31. august 2022 kl. 19:00 til 21:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 1. august 2022 kl. 23:55

Sted

Gilleleje Gilleleje

Borgersamlingsforløb for Gilleleje Bymidte


Arrangementsbeskrivelse

Invitation til borgersamlingsforløb

Har du lyst til at bidrage til udviklingen af Gilleleje Bymidte og få indflydelse på den fremtidige helhedsplanlægning? - Så kan du tilmelde dig her.

Gilleleje er en by i udvikling. Flere nye virksomheder er i de senere år blevet en del af bybilledet, og Gribskov Kommune modtager jævnligt forespørgsler fra virksomheder, som gerne vil etablere sig eller udvide deres forretningsområder.

Der er derfor behov for en ny planlægning af særligt bymidten og området ud mod havnen. Som kommune er vi optaget af at involvere byens borgere og erhvervsliv. Vi ønsker, at vi sammen drøfter og inspirerer hinanden til at turde tænke nyt, men også at holde fokus på det autentiske og det helt særlige ved Gilleleje. Gilleleje skal være en by, man fortsat ønsker at bo og drive virksomhed i samt besøge.

Byrådet har derfor besluttet, at der skal igangsættes et borgersamlingsforløb, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan give politikerne inputs til den fremtidige helhedsplanlægning af Gilleleje Bymidte. Borgersamlingsforløbet bliver afviklet gennem tre workshops (fremtidsværksteder), hvor bredt sammensat gruppe af Gillelejes indbyggere i fællesskab skal udvikle idéer og anbefalinger til fremtidens Gilleleje.

I den sammenhæng har Gribskov Kommune brug for 25-30 borgere, der vil bidrage med idéer til udviklingen af Gilleleje Bymidte og deltage i forløbets tre workshops samt informationsmøde.

Der vil blive udvalgt 25-30 deltagere blandt de tilmeldte. Deltagerne udvælges som udgangspunkt tilfældigt, men vil blive sorteret efter alder, køn, beskæftigelse osv., så der vil være en mangfoldig repræsentation af Gillelejes indbyggere. Det er derfor ikke alle der tilmelder sig, som får mulighed for at deltage i borgersamlingen, men alle får rig mulighed for at give deres mening til kende ved senere borgermøder og høringer.

Hvis du tilmelder dig er det vigtigt, at du som minimum kan deltage følgende møder:

Den 20. september 2022, kl. 19:00-21:00 - Afklaringsfasen

Den 25. oktober 2022, kl. 19:00-21:00 - Drømmefasen

Den 14. november 2022, kl. 19:00-21:00 - Realiseringsfasen

Herudover bliver der afholdt opstartsmøde den 31. august kl. 19:00, som du også forventes af deltage i. I starten af det nye år vil der være et åbent borgermøde om byudviklingen i Gilleleje Bymidte, hvor resultatet af borgersamlingen præsenteres og hvor også dem der ikke er med i borgersamlingen har mulighed for at komme med input.

_____________________________________________________________

Samtykkeerklæring
Jeg giver i forbindelse med min tilmelding samtykke til behandling af følgende personoplysninger om mig i forbindelse med borgersamlingsforløb for Gilleleje Bymidte
Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsår, uddannelse og om du har hjemmeboende børn.

Den dataansvarlige: 
Oplysningerne behandles af Gribskov Kommune, Center for Byudvikling og Ejendomme, der er dataansvarlig for oplysningerne. Du kan se vores kontaktoplysninger længere nede.

Til hvilket formål kan oplysningerne behandles? 
Oplysningerne indsamles og behandles alene til: 
•    Udvælgelse af deltager til borgersamlingen
•    Indkaldelse af møder og deltagerliste i forbindelse med afrapportering fra borgersamlingen (kun navn, adresse og e-mail).

Behandling af oplysningerne
Behandlingen af mine personoplysninger vil bestå i, at udvælge deltagere til borgersamlingen med henblik på at få et så repræsentativt udsnit af borgerne i Gilleleje til at deltage. Kontaktoplysningerne vil desuden blive brugt i forbindelse med indkaldelse til møder, samt dokumentation for hvem der har deltaget i borgersamlingen.

Opbevaring af oplysningerne 
Vi opbevarer personoplysningerne foråret 2023 i forbindelse med afslutningen af borgersamlingsforløbet. Kontaktoplysningerne på deltagerne i borgesamlingen vil blive opbevaret længere med henblik på senere invitationer i forbindelse med den videre planlægning.

Videregivelse af oplysninger 
Oplysningerne fødselsår, uddannelse og børn  videregives ikke. Det kan blive nødvendigt at deltagerne i borgersamlingen og en evt. følgegruppe får udleveret kontaktoplysninger på de øvrige deltagere. 

Hvilke rettigheder har du? 
Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte os. Der er ingen konsekvenser forbundet med, at du trækker samtykket tilbage. Du kan dog kun tilbagekalde samtykke for fremtidig brug.

Du kan gøre indsigelse over, at Gribskov Kommune behandler personoplysninger om dig.
  
Du kan få kopi af de oplysninger, som Gribskov Kommune behandler om dig. Du kan også anmode om:
•    At få dine personoplysninger korrigeret eller slettet.
•    At få sendt kopi af oplysningerne. 
•    At Gribskov Kommune sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Hvis du har spørgsmål 
Har du spørgsmål til borgersamlingsforløbet eller til Gribskov Kommunes behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Gribskov Kommune, Center for Byudvikling og Ejendomme  plan@gribskov.dk eller tlf. 42 49 60 00. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Gribskov Kommune ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgivere via Digital Post på borger.dk

Ved at benytte Digital Post sikrer du, at dine personoplysninger bliver sendt sikkert og krypteret. Er du fritaget for Digital Post, kan du sende et brev til:

Gribskov kommune
Postboks 10
3200 Helsinge

Er du uenig i den måde, Gribskov Kommune behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.  Se Datatilsynets kontaktoplysninger

Lovgrundlag 
Du kan læse mere i:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke til brug af almindelige og fortrolige personoplysninger) og artikel 9, stk. 1, litra a (samtykke til brug af følsomme personoplysninger) 
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2 (strafbare forhold), og § 11, stk. 1 (cpr.nr.).

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Kontaktinformation til arrangør

Gribskov Kommune
Tlf: +45 72496000
kultur-fritid@gribskov.dk

Kontaktinformation til arrangør

Gribskov Kommune
Tlf: +45 72496000
kultur-fritid@gribskov.dk